Help Campus va fi prima tabăra din România care va fi realizată în baza unui concurs de soluții de arhitectură, având un juriu alcătuit din profesioniști din mediul de arhitectură și construcții, precum și reprezentanți ai Asociației Help Autism.

Filiala Teritorială București a O.A.R. și Asociația Help Autism, prin Anuala de Arhitectură București 2022, cu sprijinul ASAR și AMAIS, anunță oficial lansarea concursului de soluții „Tabăra Help Campus”.

Rezultatele Concursului

Campusul este un loc de învățare, un spațiu de 13 517 mp pe care construim împreună cel mai mare centru educațional și de viață independentă, dar și un loc de respiro pentru părinți.

Prin toate gesturile pe care le facem ne imaginăm că vom construi o România mai deschisă și pregătită să ofere șanse de reușită minților diverse. Acum extindem acest vis la orice fel de diversitate umană, tabăra incluzivă va fi locul unde copiii și adulții deopotrivă învață despre torelanță, conectare emoțională cu noi înșine și cu cei din jur, indiferent de condiție sau diferențe, crescând adulți cu încredere în noi și cu puterea de a-i ajuta pe cei din jur.”

 –  Daniela Bololoi, președinte și fondator Help Autism

Concursul de soluții și întreg proiectul au un scop social, orientat către sprijinul copiilor și tinerilor cu autism, precum și cu orice dizabilitate. Dorința este de a uni o inițiativa  socială, terapeutic-educațională  cu dorința de a avea  o tabără exemplară din punct de vedere arhitectural, funcțional și sustenabil, într-un context rural cu totul deosebit. Anuala de Arhitectură București 2022, la aniversarea celor 20 de ani,  este onorată să contribue alături Help Autism, la fundamentarea unei inițiative ce va avea, sperăm, un mare impact național.”

— arh. Emil Ivănescu, președintele OAR București

CONTEXT

Copiii cu dizabilități merg foarte rar în excursii sau în tabere pe parcursul anilor de școală, fie pentru că nu sunt pregătiți, fie pentru că nu sunt primiți. Concursul își propune să construiască un campus inovator în Munții Retezat, care dă startul la o călătorie independentă și incluzivă.

Scopul acestui concurs este de a selectiona, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru ansamblul Tabăra Help Autism, situat în județul Hunedoara, oraș Uricani, zona denumită Câmpu lui Neag.

Va fi prima tabără din România construită în acord cu cerințele terapiilor contemporane.

Promotorul și Beneficiarul concursului este Asociația Help Autism din București.

„Credem într-o lume în care persoane cu înțelegere și percepție diferită de a majorității sunt înțelese, acceptate și sprijinite să-și atingă potențialul.

În Help Autism, ghidăm pașii copiilor și tinerilor cu minți aparte de la evaluare și diagnostic la terapie, de la integrare școlară la tranziția spre viața de adult. Suntem alături de familiile lor la fiecare pas, cu fiecare nevoie. Visăm pentru ei, luptăm pentru ei, construim pentru noi o Românie în care mințile diverse să fie primite cu inimi deschise.”

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de Anuală de Arhitectură București, OAR București alături de Help Autism, ASAR și AMAIS, invită profesioniștii să participe la acest concurs de soluții.  Anuala de Arhitectură București este unul dintre cele mai importante evenimente de arhitectură din România promovând publicului larg cele mai bune lucrări de arhitectură realizate la noi. Anuala are o contribuție importantă la transformarea percepției asupra calității mediului construit și a profesiei de arhitect. Prin concursul de soluții „Tabăra Help Campus”, Anuala continuă acest efort de a implementa în mediul românesc, o arhitectura de calitate excepțională, incluzivă, socială, terapeutică și sustenabilă.

Analiza peisajului major din care face parte situl (macropeisajul) scoate în evidență tipologia dominantă a peisajului caracteristic montan, peisaj de pădure de amestec (fag și brad) și pajiște alpină. Zona studiată reprezintă „poarta de intrare” în Masivul Munților Retezat: peisajul este grandios, natura generoasă și orizontul este dominat de crestele munților care înconjoară orașul Uricani și satele Valea de Brazi și Câmpul lui Neag.
Masivele muntoase sunt brăzdate de pâraie care au format în timp numeroase peșteri: Dâlma cu Brazi (m-ții Retezat), Peștera nr. 4 (din Scocul Sorotei), Peștera cu Corali (Vâlcan, m-ții Retezat- Godeanu), sau Peștera Zeicului (m-ții Retezat – Rezervație Naturală speologică de categoria III), Peștera de Gheață (din Masivul Vâlcan). – (extras din Studiu Peisagistic de Biodiversitate –Uricani, sit Toplița)

Premii

Premiul I: Valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare 780 000 LEI, fără TVA (din care 50 000 RON parte din valoarea contractului)
Premiul II: RON 30.000
Premiul III: RON 20.000
Mențiune I: RON 5.000
Mențiune II: RON 5.000

Juriul

Membri titulari

TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Adrian Zerva

TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Ana Maria Zahariade

TABĂRA HELP CAMPUS

Daniela Boloboi

Președinte Help Autism România
TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Marian Moiceanu

TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Monica Sache

TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Eliza Yokina

TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Mircea Ungureanu

Membri supleanți

TABĂRA HELP CAMPUS

Arh. Ioana Trusca

TABĂRA HELP CAMPUS

Sergiu Popa

Help Autism Board

Tema de proiectare a fost realizată cu ajutorul reprezentanților AMAIS, asociație cu experiență de șapte ani în proiectare incluzivă, accesibilizare și proiecte sociale pentru persoane cu și fără dizabilități.

Calendarul apelului

Activitate

Perioadă

Lansare oficială Apel de Idei
Lansare oficiala pe site OARB

27 septembrie 2022

Înscrieri vizită sit

3 octombrie 2022

Vizită sit

7 octombrie 2022

Data limită primire întrebări Runda 1

14 octombrie 2022

Data limită răspuns întrebări Runda 1

21 octombrie 2022

Data limită primire întrebări Runda 2

28 octombrie 2022

Data limită răspuns întrebări Runda 2

4 noiembrie 2022

Data limita Predare proiecte

30 ianuarie 2023, ora 17:00

Analiză preliminară proiecte(verificare comisie tehnică)

3 februarie 2023

Jurizare proiecte

6-7-8 februarie 2023

Anunț oficial câștigător(conferință de presă cu juriul

9 februarie 2023

Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al competiției

10 februarie 2023

Data limită depunere contestații

10 zile de la publicarea pe site OAR Bucuresti
*Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

Documentația apelului

1. TEMĂ

1.1 Temă de concurs

1.2 Tabel suprafețe tabară

2. REGULAMENT

2.1 Regulamentul Concursului

2.2 Formulare de Participare

2.2.1. Formular Participare birou sau persoană fizică

2.2.2. Formular Participare persoană juridică

2.2.3 Formulare anexă

2.3 Piese de Concurs

2.3.1 Propunere Financiară

2.3.2 Suprafețe Funcțiuni

2.3.3 (opțional) Plan de identificare și înțelegere a nevoilor utilizatorilor

2.4 Formulare Negociere Câștigător

2.5 Echipa de Proiect

2.6 Contract de Proiectare

2.6.1 Contract de Proiectare

2.6.2 Descriere servicii contracte și termene

2.7 Estimare costuri

2.8 Formular de identificare

2.9 Model cerere premiu

2.10 Borderou documentație concurs

3. DOCUMENTAȚIE DE URBANISM ȘI AVIZE

3.1 Certificat de urbanism

3.2 Extras de Carte Funciară

3.2.1. Extras de Carte Funciară

3.2.2. Performață Energetică

3.3 Extras de Plan Urbanistic General

3.3.1 Regulament Local de Urbanism

3.3.2 Câmpu lui Neag

3.3.3 Rotation of pug Uricani

3.3.4 Rotation of Uricani

3.3.5 Rotation of Valea de Brazi

3.4 Ortofotopan

4. STUDII

4.1 Studiu Peisagistic

5. EXPERTIZE TEHNICE

5.1 Ridicare Topografică

5.2 Studiu Geotehnic

6. DOCUMENTAȚIE SUPORT

6.1 Limitele Planului

6.1.1 Plan de Amplasament și Delimitare a imobilului cu propunere de comasare

6.1.2 Încadrare în zonă

6.2 Plan Cadastral

6.2.1 Extras de plan cadastral

6.2.2 Certificat de nomenclatură stradală

7. DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ ȘI VIDEO

7.1 Foto

7.2 Video

7.3 Point Cloud

8. DOCUMENTAȚIE SUPLIMENTARĂ

8.1 Viziune Help Autism

8.2 The Principles of Inclusive Design

8.3 Design for the Mind

8.4 Normativ

8.5 Ghid de arhitectură OAR pentru zona Hunedoara

8.6 Spații publice fără bariere

Întrebări și răspunsuri Apel

Am o întrebare

Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată în două runde. Datele limită de primire a solicitărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în calendarul concursului.

Solicitările sau întrebările se preiau exclusiv în scris prin intermediul prezentei pagini de concurs.

Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia sau completa unele prevederi ale documentației concursului și devin parte integrantă a documentației competiției.

Întrebările sunt anonime, organizatorul asigurând acest standard al concursului.  Q&A Runda 1

  Q&A Runda 2

  Organizatori

  INIȚIATOR

  TABĂRA HELP CAMPUS

  Asociația Help Autism este astăzi cea mai mare organizație dedicată cauzei din România. Misiunea noastră a început în 2010 cu doar câțiva copii și am ajuns să susținem peste 3000 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA -Tulburare de Spectru Autist în programe de terapie, în cadrul centrelor și la domiciliu. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare, advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor. Visăm la o lume în care fiecare să-și atingă potențialul, în care noi toți să avem minți și inimi deschise pentru a vedea frumusețea minților diverse. Hai să construim împreună un viitor în care mințile aparte fac în mod real parte din comunitate!
  www.helpautism.ro

  ORGANIZATORI

  TABĂRA HELP CAMPUS

  Anuala de Arhitectură București este cel mai important festival de arhitectură din București, fiind deschis atât profesioniștilor din industria de construcții, cât și publicului larg. Festival organizat de OAR București, Anuala expune an de an cele mai bune realizări ale arhitecților bucureșteni. Anuala conține cea mai amplă platformă online ce prezintă atât arhitecții-autori, toate proiectele cât și construcțiile valoroase din București.
  www.anuala.ro

  TABĂRA HELP CAMPUS

  Ordinul Arhitecților din România (OAR) aspiră la dezvoltarea unei comunități profesionale închegate și responsabile, ghidată de codul etic (deontologic) al profesării arhitecturii ca artă liberală în România. Focalizarea resurselor pe promovarea și consolidarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale va eleva OAR la statutul de voce unitară a profesiei la nivel de comunitate, pe plan național și internațional.
  www.oar-bucuresti.ro

  SPRIJIN

  TABĂRA HELP CAMPUS

  ASAR este o inițiativă a unui grup de arhitecți români, cu activitate susținută în domeniul proiectării, reprezentanți ai unor birouri de proiectare de arhitectură. Asociația Societăților de Arhitectură din România – ASAR reunește în prezent peste 40 de membri fondatori, arhitecți și societăți de arhitectură cu experiență care doresc să se implice activ în schimbarea și evoluția domeniului construirii în România, fiind deschisă tuturor societăților de arhitectură care împărtășesc principiile asociației, membri sau nu în cadrul altor asociații de breslă.
  www.asar.org.ro

  TABĂRA HELP CAMPUS

  AMAIS (Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială) este o organizație non-profit, înființată în 2015. Misiunea noastră este cea de a construi o societate incluzivă. Facem asta prin aplicara principiilor designului incluziv în arhitectură. De asemenea, realizăm analize de accesibilitate pentru diverse tipuri de spații; tehnologie – Analizăm, construim incluziv și accesibilizăm platforme web și aplicații; proiecte sociale: creăm evenimente și contexte de socializare între persoanele tipice și cele cu dizabilități. Considerăm că este responsabilitatea fiecăruia de a participa la acest proces.
  www.amais.ro

  Q&A Runda 2
  Închide

  ERATĂ CU PRIVIRE LA DOCUMENTAȚIA CONCURSULUI „Tabăra incluzivă Help Autism”

  ERATA