Casa bioclimatică ALUMIL și workshop nZEB

Proiect nr. 55 – OD1023

Autor: arh. Daniel Nicolae Armenciu
Co-Autori: arh. Oana Diaconescu / arh. Horia George Pasa / arh. Ovidiu Raul Rusu / stud. arh. Crina Alexandra Stanciu / stud. arh. Ovidiu Alexandru Dobre
Prezentare generală:

„Conceptul proiectului se dezvoltă pornind de la două prisme cu baza pătrată, de dimensiuni diferite, care se întrepătrund pe direcția diagonalelor, generând zone cu particularități diferite. Astfel, volumul dominant adăpostește locuința propriu-zisă, iar cel mai mic devine aparat de intrare.

Orientarea compoziției generale devine o „declarație de intenție” a soluției propuse, întrucât atât locuința propriu-zisă cât și amenajarea curții sau a grădinii se poziționează cardinal, pe axa nord-sud. Deși lotizarea din zonă se raportează la malul lacului, această alegere se supune unor reguli deloc întâmplătoare, din dorința de a activa potențialul bioclimatic al terenului.

Astfel, se pot identifica anumite alegeri de configurație spațială, ce se regăsesc atât în interiorul cât și în exteriorul locuinței, precum: zonificarea funcțională în raport cu dinamica soarelui, din intenția de a respecta ritmul circadian al omului și a beneficia în mod pasiv de energia solară; deschiderea vitrată amplă înspre sud pentru aport solar direct; protecție solară pasivă pe fațadele sud și vest prin configurarea acoperișului sau a plantațiilor înalte; compactitatea volumului înspre latura nordică, pentru a reduce pierderile de căldură. Acoperișul clădirii nu este doar un simbol al adăpostului, ci devine un adevărat organism viu, pe care se regăsesc plante adaptate climatului local, dar și dispozitive menite să producă energie (eoliană, fotovoltaică). Aici, ca o marcare verticală a intersecției celor două corpuri geometrice, se regăsește un luminator menit să faciliteze nu doar accesul luminii naturale, ci și ventilația naturală.

Soluția propune un scenariu de locuire particular, caracterizat de toate beneficiile pe care le oferă cadrul natural, precum calitatea aerului, activitățile de recreere, dimensiunea amplă a spațiilor, accesul la grădină etc.. Întregul parter se deschide sinergic înspre natură. Un detaliu important al soluției este vestibulul clădirii, ce face trecerea organică în relația grădină – casă – grădină, invitând practic natura în interior. Astfel, cel ce intră în locuință, regăsește și în interior părți din grădina exterioară ce se extinde pe toată lungimea parcelei. Holul central al etajului se poate extinde complet înspre lac, prin intermediul unui spațiu intermediar și al unei logii, creând astfel o zonă protejată dar deschisă, ventilată natural.

Organizarea curții, deși urmărește trama axială cardinală, se conturează după principii de compoziție organică. Astfel, se formează o grădină estică, cu plante de joasă înălțime, destinată cultivării de legume și plante aromatice și una vestică, caracterizată de o vegetație înaltă ce îndeplinește rolul de protecție solară pasivă dar și de creare a unor spații exterioare de relaxare.”

Q&A Runda 2
Închide

ERATĂ CU PRIVIRE LA DOCUMENTAȚIA CONCURSULUI „Tabăra incluzivă Help Autism”

ERATA