Apel de Idei ~ Concept Terca

Proiectul nr. 53 – RA0320

Autor principal: Arh. Răzvan-Florian Delcea
Colaboratori arhitectură: Arh. Dorian Vauzelle, Arh. Andrei-Cătălin Voica

înapoi acasă

Proiectul prezintă o celulă de locuire ca bază ce se extinde și se multiplică.

Acest modul revine la datele primare ale locuirii ca spațiu acoperit: cămin și adăpost, deopotrivă.

Întoarcerea prin tema concursului la ceea ce întemeiază condiția lui ’acasă’, presupune o dez-accesorizare de excesele obișnuite ale casei ca arhivă de obiecte și colțuri nefolosite și o recuperare a locuirii ca (re)găsire a locului.

despre funcțiuni

Fiecare din cele două case pornește de la un plan pătrat; acesta este înconjurat de prispa care mediază spațiul dintre interior și exterior, un spațiu tradițional consacrat nu numai folosințelor multiple, ci și socializării genuine.

Interiorul este împărțit de zidul-vatră, un monolit din zidărie de cărămidă nearsă, racordat la un șemineu pe combustibil lemnos. Acest perete desparte activitatea diurnă de spațiul de odihnă și de îmbăiere, locuirea orbitând în jurul său. Prin branșarea sa la sursa de încălzire, conduce fumul prin coșul interior, realizând o dispersie omogenă a căldurii către toate încăperile locuinței. Prezența zidului este resimțită în întreaga casă, nu numai vizual, ci și termic.

date constructive

Proiectul urmărește apropierea de standardul NZEB, utilizând materiale de construcție eficiente energetic, care să nu fie invazive în procesul de edificare, ori pe durata de viață a construcției.

Fundațiile sunt formate din micro-piloți metalici prefabricați, înșurubați în sol.

Acestea susțin structura din lemn a casei formată din: planșeul și pereții de închidere cu alcătuire din baloți de paie comprimați și tencuiți, prispa înconjurătoare cu stâlpișori subțiri metalici și șarpanta având o pantă principală acoperită cu învelitoare din tablă profilată.

com panis*

(*com panis, companie – cu care mănânci pâinea împreună,
Dicționarul limbii românești, August Scriban, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, 1939)

Sensul proiectului stă în modularitatea prin care poate fi multiplicat, pe măsură ce nevoile familiei cresc, ori proporțional cu extinderea modelului de locuire-împreună, al companiei unei comunități: mai multe familii vulnerabile devin împreună o familie puternică. Voluntarii au un rol important în această ecuație.

scenariu sumar de montaj

Odată cu instalarea specializată a fundațiilor prefabricate (aproximativ 3 zile, conform documentației executantului ofertată pentru acest proiect), prima serie de voluntari va fi instruită să prelucreze grinzile din lemn cu miez OSB (3 zile), pentru ca apoi să asambleze planșeul și să îl completeze cu așezarea baloților de paie (ziua 4 și 5).

Prima pauză de lucrări specializate (10-15 zile) este dedicată ridicării zidului-vatră (în colectivul nostru există un specialist în acest sens); în perioada de pre-voluntariat, având în vedere timpul scurt în care se realizează fundațiile, pe restul perioadei se poate desfășura un workshop (’MAKE YOUR OWN BRICK’), unde se va învăța căutarea solurilor bune pentru carămizile de pământ crud, precum și confecționarea acestora.

A doua serie de voluntari va lucra la confecționarea pereților structurali din lemn (3 zile) și la cea a grinzilor pentru șarpantă (2 zile).

A doua pauză este folosită pentru echiparea casei cu instalațiile electrice și sanitare, și montarea tâmplăriilor de ferestre și uși (10 zile).

Ultima serie de voluntari va asambla grinzile perimetrale pentru închiderea pereților cu baloți de paie (o zi). Voluntarii vor încheia prin montajul structurii pentru prispă, realizarea tencuielii exterioare (pe bază de argilă) și a finisajelor interioare (ultimele 3 zile).

Ultimele 10-15 zile de lucru specializat sunt rezervate pentru rezolvarea detaliilor de închidere și lucrări de amenajare interioară.

Comentariul juriului

„Proiectul se remarcă prin tehnologia alternativă de construire propusă: fundații din micropiloți metalici prefabricați, structură din lemn pentru planșeu și șarpantă și baloți de paie comprimați și tencuiți pentru pereți. Cu toate acestea, rămâne de studiat modul în care această tehnologie puțin folosită se poate implementa la scară mai largă prin multiplicare. Este apreciat faptul că locuința este ridicată peste sol, putând fi adaptată mai multor tipuri de teren (pantă, inundabil, etc). În ciuda dimensiunii deosebit de compacte, proiectul este flexibil în folosire: nu există circulații inutile, camera principală este cât mai mare posibil. Flexibilitatea este urmărită și prin crearea unei serii de spații minimale tip ‘nișă’ care pot fi, în funcție de scenariul locuirii, fie zone de dormit, fie depozitări.”

 

 
[rl_gallery id=”117″]

Q&A Runda 2
Închide

ERATĂ CU PRIVIRE LA DOCUMENTAȚIA CONCURSULUI „Tabăra incluzivă Help Autism”

ERATA