Apel de Idei – workshop “120 ore în folosul comunității”: regenerare spații publice urbane în Sectorul 2 – București

 

În cadrul Anualei de Arhitectură București 2021, la inițiativa Primăriei Sectorului 2 și în parteneriat strâns cu Ordinul Arhitecților din România filiala București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, Asociația Peisagistilor din România, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București-Facultatea de Horticultură (Departamentul Peisagistică), Facultatea de Studii Politice-Școala Națională de Studii Politice și Administrative, demarăm un workshop ce are la bază acțiuni de cercetare exploratorie a patru situri din cadrul Sectorului 2-București, ce definesc tipologii de spații urban-publice specifice zonelor de locuit cu densitate mare: Colentina, Chiristigiilor, Renului și Iconei/Dogarilor.

Acest proiect-pilot, pentru administrația locală, este un model de lucru colaborativ, interdisciplinar și incluziv acțiunilor de regenerare urbană cât mai aproape de cetățeni, de comunități și de locuitorii cartierelor din Sectorul 2.

Atelierul își propune să realizeze un îndrumar de bune practici și un material de studiu pentru definirea unor teme pentru caiete de sarcini și teme de concurs viitoare orientate către amenajarea și regenerarea spațiului public urban din Sectorul 2.

 

Design urban în interes public, pentru comunități, pentru spații publice accesibile tuturor, echitabile, la care participă toți actori implicați în transformarea, gestionarea și utilizarea lor, de la locuitori, profesioniști, administrație, agenți economici.

Credem în calitatea spațiului urban public și în impactul său esențial pentru dezvoltarea calității vieții în contextul urban. Felul în care îmbunătățim acest spațiu nu poate fi făcut decât printr-un efort complex, multi-profesional și orientat către cetățean.

Construim un eveniment în trei etape:

– etapa 1 este cea de cercetare și analiză a siturilor împreună cu locuitorii lor;
– etapa 2 este cea a apelului de idei, prin care invităm profesioniști și oameni interesați de spațiul public, ca, pe baza analizei realizate, timp de 120 ore, să genereze idei specifice tipologiilor spațiale identificate;
– etapa 3 este expoziția publică și o dezbatere finală despre îmbunătățirea spațiului public din sector.

Etapele de cercetare au debutat printr-un apel de participare și consultare a locuitorilor din zonele studiate având sprijinul unei echipe de profesioniști alcătuite din sociologi, urbaniști, peisagiști și arhitecți. Metodele de cercetare și analiză au avut la bază mai multe metode de lucru precum chestionarul, observația, interviul semi-structurat, tururi ghidate, machete probleme-potențial. Aceste metode de lucru au generat interacțiune în spațiile analizate astfel încât să existe o dinamică bună între locuitori și echipa de cercetare.Întregul demers a fost sintetizat într-un raport construit ca material informativ și de lucru pentru etapele ulterioare.

În același timp, a fost întreprins un studiu de cartare a zonelor, intocmindu-se trei materiale-tip: fișe de anamneză urbană, fișe de moodboard urban și fișe de sinteză. Fișele de anamneză urbană conțin identificări ale problemelor locale și a disfuncțiunilor elementelor ce compun spațiul public. Fișele de moodboard urban conțin exemple de bună practică din alte orașe europene, alăturate situațiilor-problema cartate în fișele-anamneză. Fișele de sinteză conțin recomandări generale pentru tipologiile spațiale din zonele analizate. Rolul tuturor acestor materiale este de a indica în mod direct, care sunt problemele și ce exemple asemănătoare există în contexte mai dezvoltate, precum și câteva direcții de îmbunătățire a spațiului public. Raportul consultării publice pe baza chestionarului public, precum și al activării spațiilor respective, este esențial pentru identificarea unor cerințe venite din partea locuitorilor.

Întreaga analiză are la bază conceptul de ambianța urbană. Spațiul public urban, pentru a genera o ambianță calitativă și valoroasă, trebuie să fie compus din elemente urbane ce converg în aceeași direcție și sens. Din păcate, spațiul public al cartierelor este făcut prin adiții, completări și “înșurubări” de moment, de conjunctură influențănd și producând în final calitatea slabă a spațiului public urban. Acest proiect-pilot este unul integrativ și multi-disciplinar propunând o alternativă la această atitudine larg răspândită în cartiere, dar și în administrație.

Situri workshop

  • Colentina 19

  • Chiristigiilor

  • Renului

  • Icoanei cu Dogarilor

Tipologii de spații identificate în analiza siturilor

  • spațiu tip incintă

  • spațiu de legătură/de trecere

  • spațiu tip plintă urbană

  • spațiu tip zona de intrare/ieșire din blocuri

Q&A Runda 2
Închide

ERATĂ CU PRIVIRE LA DOCUMENTAȚIA CONCURSULUI „Tabăra incluzivă Help Autism”

ERATA